Menu
tel.:+420 730 811 800

Vyjasnění pojmů, se kterými se můžete setkat

Psychologie
je věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Psychologové jsou absolventi filozofické fakulty, nejsou to lékaři.

Psychiatrie
je lékařský obor, který se zabývá studiem, diagnostikou, prevencí a léčbou duševních poruch.

Psychologické poradenství
poskytuje klientovi psycholog. V rámci psychologického poradenství pomáhá psycholog klientovi využít jeho možností popřípadě jeho repertoár možností řešení rozšířit. Psychologické poradenství má několik forem (podle potřeb klienta):

 • jednorázová konzultace
 • krátkodobá spolupráce
 • dlouhodobá spolupráce

V současné době klienti často vyhledávají psychologické poradenství, protože je časově nenáročné a snadno dostupné a klient tak získává potřebný náhled na svůj problém a otvírají se mu možnosti k rychlému řešení situace.

Psychoterapie
je léčba psychologickými prostředky (slovem a vztahem). Psychoterapii může poskytovat klientovi ten, kdo sám prošel několikaletým sebezkušenostním výcvikem (psycholog, psychiatr, popř. i speciální pedagog apod.)

V rámci terapie se klient chce zbavit svého trápení. Psychoterapeut pomáhá tím, že s klientem společně vytváří, vymýšlí a konstruuje nejvhodnější způsoby, postupy a cesty, jak najít řešení, jak problém odstranit, jak potíže vyjasnit.

 • Krátká objednací lhůta

  zpravidla do týdne od Vašeho prvního kontaktu proběhne první konzultace
 • Naprosto anonymní

  poradenské služby jsou naprosto anonymní, Vaše návštěva není nikde evidována
 • Snadná dostupnost

  snadná dostupnost autem i MHD (ukázat na mapě)
 • Možnost parkování

  možnost parkování přímo před domem psychologické poradny